لینک های مایکروویو

قیمت این محصول
ناموجود

توضیحات محصول

    راه اندازی لینک های مایکروویو با فرکانس های مختلف و فواصل یک تا صد کیلومتر